-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสบเมาะวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสบเมาะวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500475

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 52220

โทรศัพท์ : 054820637

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสบเมาะวิทยา

-- advertisement --