-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

รหัสโรงเรียน : 500050

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ลำปาง-แจ้ห่ม ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 52000

โทรศัพท์ : 054225289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

-- advertisement --