-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ

รหัสโรงเรียน : 500511

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19/1 – แม่ปุ แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054359406

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ

-- advertisement --