-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

รหัสโรงเรียน : 500434

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 182 – เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 52210

โทรศัพท์ : 054260181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก

-- advertisement --