-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

รหัสโรงเรียน : 500092

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 179 – แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 054287297

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง

-- advertisement --