-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่พริกบน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่พริกบน

รหัสโรงเรียน : 500499

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 202 – แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054299338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่พริกบน

-- advertisement --