-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

รหัสโรงเรียน : 500502

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 – แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054837559

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม

-- advertisement --