-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนผาปังวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนผาปังวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500510

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 106 – ผาปัง แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนผาปังวิทยา

-- advertisement --