โลโก้โรงเรียนศาลาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศาลาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500273

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 157 – ศาลา เกาะคา ลำปาง 52130

โทรศัพท์ : 054281503

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศาลาวิทยา