-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500508

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054260247

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา

-- advertisement --