-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

รหัสโรงเรียน : 500498

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 62/1 สุวรรณรังษี แม่พริก แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 054299252

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์)

-- advertisement --