-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500501

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 78 พหลโยธิน พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 52180

โทรศัพท์ : 0903199315

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา

-- advertisement --