-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนแก้ว

รหัสโรงเรียน : 500370

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองปาน เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 054-019933

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

-- advertisement --