-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

รหัสโรงเรียน : 500385

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 176 – ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งข่วง

-- advertisement --