-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งจี้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งจี้

รหัสโรงเรียน : 500386

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 081-9807166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งจี้

-- advertisement --