-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาไหม้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาไหม้

รหัสโรงเรียน : 500346

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054380794

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาไหม้

-- advertisement --