-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางดะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางดะ

รหัสโรงเรียน : 500377

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางดะ

-- advertisement --