-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังโป่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังโป่ง

รหัสโรงเรียน : 500211

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านวังโป่ง วังเหนือ-แจ้ห่่ม วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 0898386857

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังโป่ง

-- advertisement --