-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสบลี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสบลี

รหัสโรงเรียน : 500362

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านสบลี – แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 0842041100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสบลี

-- advertisement --