-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกอก

รหัสโรงเรียน : 500333

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 159 แม่สุก-บ้านขาม แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 52120

โทรศัพท์ : 054248499

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกอก

-- advertisement --