-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

รหัสโรงเรียน : 500199

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 054279478

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง

-- advertisement --