-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่กองปิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่กองปิน

รหัสโรงเรียน : 500380

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 0864392955

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่กองปิน

-- advertisement --