-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

รหัสโรงเรียน : 500197

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 8 ลำปาง-วังเหนือ วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 52140

โทรศัพท์ : 054279105

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ

-- advertisement --