-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

รหัสโรงเรียน : 500363

เขตการศึกษา : สพป.ลำปาง เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 140 – แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 054-263231

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา

-- advertisement --