โลโก้โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย

รหัสโรงเรียน : 510076

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 235 ป่าซาง – ลำพูน ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053521654

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย