โลโก้โรงเรียนบ้านดอนตอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอนตอง

รหัสโรงเรียน : 510079

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดอนตอง – แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053557165

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอนตอง