โลโก้โรงเรียนบ้านดอยแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอยแก้ว

รหัสโรงเรียน : 510212

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – ทางหลวงหมายเลข 11 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 511140

โทรศัพท์ : 053976011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอยแก้ว