-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่

รหัสโรงเรียน : 510203

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – บ้านผาตั้ง -บ้านแม่ตะไคร้ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 51140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทาทุ่งไผ่

-- advertisement --