-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทาป่าเปา

รหัสโรงเรียน : 510209

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 11 – ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 51140

โทรศัพท์ : 053006072

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทาป่าเปา

-- advertisement --