โลโก้โรงเรียนบ้านร่องช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านร่องช้าง

รหัสโรงเรียน : 510100

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 – ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 0861826868

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านร่องช้าง