โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหนาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหนาม

รหัสโรงเรียน : 510030

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 – หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053573643

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหนาม