-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว

รหัสโรงเรียน : 510224

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 181 – ทากาศ แม่ทา ลำพูน 51170

โทรศัพท์ : 053574497

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมื่นข้าว

-- advertisement --