-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเหมืองลึก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหมืองลึก

รหัสโรงเรียน : 510223

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6 ท่าจักร์ – แม่ทา ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 51170

โทรศัพท์ : 053575002

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหมืองลึก

-- advertisement --