-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่เมย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่เมย

รหัสโรงเรียน : 510237

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 216 หมูเปิ้ง – ผาเงิบ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 51170

โทรศัพท์ : 053506676

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่เมย

-- advertisement --