โลโก้โรงเรียนวัดบ้านดอน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดบ้านดอน

รหัสโรงเรียน : 510080

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90/3 – แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053-572441

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านดอน