โลโก้โรงเรียนวัดป่าสัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดป่าสัก

รหัสโรงเรียน : 510269

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 232 บ้านธิ-ป่าแดด บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180

โทรศัพท์ : 053985392

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดป่าสัก