-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดศรีชุม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดศรีชุม

รหัสโรงเรียน : 510093

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 359 ถนนบ้านศรีชุม บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053593488

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดศรีชุม

-- advertisement --