โลโก้โรงเรียนวัดสันทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสันทราย

รหัสโรงเรียน : 510268

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 102 – บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 51180

โทรศัพท์ : 053501139

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสันทราย