-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

รหัสโรงเรียน : 510163

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 396 – ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 0922890359

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่

-- advertisement --