-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

รหัสโรงเรียน : 510137

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 527 – แม่ตืน ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053509081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

-- advertisement --