-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดง

รหัสโรงเรียน : 510260

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 141 – ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน 51160

โทรศัพท์ : 053970205

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดง

-- advertisement --