-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดอยแดน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดอยแดน

รหัสโรงเรียน : 510180

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151 ป เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053595229

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดอยแดน

-- advertisement --