-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าหลุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าหลุก

รหัสโรงเรียน : 510285

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053-504166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าหลุก

-- advertisement --