-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาทราย

รหัสโรงเรียน : 510125

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 162 0 นาทราย ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053-092880

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาทราย

-- advertisement --