-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางส้าน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางส้าน

รหัสโรงเรียน : 510143

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 78 – ดงดำ ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางส้าน

-- advertisement --