-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงสามปี

รหัสโรงเรียน : 510148

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 131/4 – ลี้ ลี้ ลำพูน 51110

โทรศัพท์ : 053-596591

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงสามปี

-- advertisement --