-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

รหัสโรงเรียน : 510280

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 152 – หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053005520

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว

-- advertisement --