-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันปูเลย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันปูเลย

รหัสโรงเรียน : 510185

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันปูเลย

-- advertisement --