-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

รหัสโรงเรียน : 510186

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 1 – หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 0-5397-8078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย

-- advertisement --