-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

รหัสโรงเรียน : 510278

เขตการศึกษา : สพป.ลำพูน เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 115 – หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053504825

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย

-- advertisement --